WPROWADZENIE

JEDNO SERCE_LOGO-kolory — poziom

Jeżeli to czytasz, Drogi Czytelniku, to znaczy, że Maryja zaprasza Ciebie na Jej drogę prowadzącą do Chrystusa. 

Jedno Serce jest kolejnym dziełem, o które poprosiła nas Maryja. Od chwili świadomego zaproszenia Matki Bożej do naszego życia, poświęcenia się Jej i oddania Jej wszystkiego, co posiadamy, widzimy, że Ona przejęła stery i nas prowadzi. Z osób z przysłowiowej „kanapy” uczyniła narzędzia do pracy na „roli Pana”. Zaczęła stawiać przed nami coraz większe zadania: od przemiany małej parafialnej wspólnoty, przez organizację pierwszych sobót miesiąca i różę różańcową rodziców za dzieci oraz parafialne rekolekcje przygotowujące do poświęcenia się Maryi, do internetowych rekolekcji Jednego Serca.  

„Wszystko dla Jezusa przez Maryję” – wyznał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. „Niewiasto, oto Syn Twój” (J 19,26) – tymi słowami Jezus zawierzył całą ludzkość matczynej opiece Maryi, powołując Ją na duchową matkę wszystkich ludzi. 

„Oto Matka twoja” (J 19,27). Jezus dał nam wielki dar – swoją Matkę. Czy przyjmujemy go?

Pierwszy ruch zazwyczaj robi Maryja. To Ona zachodzi Ci drogę. Ale jest jeszcze drugi krok, i to nie mniej ważny. To Twój ruch i Twoje zaangażowanie. Sama Maryja, którą posyła Bóg, nie wystarczy. Ona jest dana jako szansa, by zmienić świat. Ty masz rozpocząć działanie, masz przejść „przez Maryję” jak przez bramę. Przejście przez bramę Niepokalanego Serca sprawi, że będziesz jak Ona. Ty masz jej dać swoje serce, a wtedy Ona da Ci swoje Niepokalane Serce. Już św. Paweł mówił, iż „Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Bóg wybrał Ciebie, abyś przeszedł przez Serce Maryi. „W moim Niepokalanym Sercu jest zwycięstwo” – powiedziała w Fatimie Matka Najświętsza.

Jak nabyć prawo do zamieszkania w Niepokalanym Sercu Maryi? Jest tylko jedna odpowiedź: przez stanie się Totus Tuus na wzór Tego, który pierwszy oddał się Jej całkowicie, który pierwszy zawierzył się Jej bezgranicznie, który pierwszy związał z Nią całe życie i zawsze był Jej posłuszny. Na wzór Jezusa. Ona będzie dla Ciebie tota tua w takim samym stopniu, w jakim Ty sam będziesz dla Niej Totus Tuus. Jeśli będziesz cały Maryi, Ona będzie cała Twoja.

Zapraszamy Cię na drogę Maryi. Ona zaprowadzi Cię do Jezusa. 

Krótka historia powstania "jednego Serca"

Jak to się dzieje? Matka Boża podsuwa mi pomysł, ja go inicjuję, a Ona dalej bierze sprawy w swoje ręce. Ja jestem tylko takim „inicjatorem z różańcem w ręku”. Przykładem tego jest przygotowanie internetowych 33-dniowych rekolekcji oddania się Jezusowi przez serce Maryi pod nazwą Jedno Serce. 

Pytałem w ciszy swego serca, jak ja, który nie znam się na technice ani informatyce, mam czuwać nad całością. Nie dam rady… Oddałem to wszystko Maryi, mówiąc: „Mamo, chcesz to dzieło, to pomóż mi dobrze wszystko organizować. Mów, co robić”. Oddałem Jej swoje ręce, czas i zapał. Ona tak poprowadziła, że na mojej drodze postawiła kapłana, ks. Marcina Modrzyńskiego, oraz grupkę osób z odpowiednimi talentami potrzebnymi do stworzenia tych rekolekcji. 

29 listopada 2019 roku Jedno Serce zaczęło bić, a w naszych sercach zagościła potężna radość z tego, że mogliśmy użyć swoich talentów, oddać swoje ręce prowadzeniu Bożemu, aby dzieło Maryi powstało, zarówno w wersji internetowej, jak i książkowej.

Piotr

Jezus do Alicji Lenczewskiej:

 „(…) Maryja-Moja Matka nie uczyniła nic ponad oddanie się Bogu. Jej nieustające „fiat” sprawiło, że była pełna łaski- to jest Miłości Bożej. (…) Miłość to Bóg. Świętość Maryi, to świętość Moja w Niej: Czcić Maryję- to czcić Boga w Maryi.”

/Słowo Pouczenia, 406,N. 29 XI 1998/