DZIEŃ ODDANIA SIĘ

POWTÓRNE NARODZINY - MODLITWA ODDANIA

W Ewangelii wg świętego Jana Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi mu, że trzeba się powtórnie narodzić, a Nikodem w odpowiedzi pyta, jak to jest możliwe, czy człowiek dorosły ma wejść do łona matki i się powtórnie narodzić? (J 3,3-4). To jest bardzo ważne pytanie, a w Maryi mamy na nie odpowiedź. Przychodzimy na ten świat wychodząc z mamy, potem żyjemy na tym świecie oddzielnie od niej, a powtórne narodziny są wejściem w mamę Maryję, w Jej życie. Ona staje się przestrzenią życia, także już nie jesteśmy w niczym rozdzieleni, wszystko, co moje jest Twoje, Totus Tuus, Tota Tua. Mamy pępowinę, która łączy nas we wszystkim. Jesteśmy jak jedno ciało. Powrót do pierwotnej harmonii. Kiedy Ewangelia mówi o tym, że trzeba się powtórnie narodzić, kiedy Nikodem o to pyta, to tam w języku greckim jest użyte takie słowo, które dosłownie oznacza „powtórnie się narodzić”, ale może też w przenośni oznaczać „wziąć kogoś do swojego sposobu życia, żeby go przemienić”. To właśnie istota nabożeństwa, które dziś kończymy. Maryja bierze nas do swojego życia, żeby nas przemienić. Żebyśmy stali się jak Chrystus. Święta Faustyna modliła się taką modlitwą: „Jezu, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz”. Odważna modlitwa. Ale jeżeli wierzę, że Bóg jest Wszechmogący, to wierzę, że może przemienić mnie w Siebie. I o to chcemy prosić w dzisiejszej modlitwie za wstawiennictwem Matki Bożej.

Zakończenie REKOLEKCJI ...

Kończy się czas 33-dniowego przygotowania do poświęcenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Spraw, aby ten dzień był wyjątkowy pod względem duchowym.

Znajdź czas na Mszę Świętą. Możesz przyjąć także Komunię Świętą dziękując za czas rekolekcji – ofiaruj Ją Jezusowi przez ręce Maryi. Jeżeli jest taka możliwość, zaraz po Mszy Świętej przed Panem Jezusem ukrytym w tabernakulum odczytaj akt poświęcenia się. Może spotkasz kapłana, to zaproś Go na chwilę – niech potowarzyszy CI w tym ważnym momencie.

Cisza twojego pokoju, jest też dobrym miejscem, aby odmówić akt poświęcenia się.
Poniżej przygotowaliśmy kilkuminutowy film z adoracji Pana Jezusa, przed którym możesz odczytać Akt poświęcenia się.

ODCZYTAJ AKT ODDANIA (Adoracja)

Możesz włączyć film z adoracji i patrząc na Pana Jezusa odczytać akt lub w domu klęcząc przed krzyżem lub obrazem Jezusa lub Maryi …
Możliwości jest wiele. Najlepiej posłuchaj swojego serca co ono Tobie podpowie.
Nie zapomnij o zapalonej świecy podczas odczytywania Aktu poświęcenia. Włącz się sercem w tę modlitwę.
(Akt do wydruku – KLIK).
Możesz go wydrukować, oprawić i powiesić lub po prostu schować na pamiątkę.

Totus Tuus - Tota Tua

Cały Twój  –   Cała Twoja